Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Gdanski   strona główna Wydziału Nauk Społecznych  sprawdź pocztę maly pixel ku wielkiej chwale filozofii
Filozofia, Socjologia i Dziennikarstwo - Uniwersytet Gdanski Filozofia, Socjologia i Dziennikarstwo - Uniwersytet Gdanski
IFiS > Socjologia - zakłady Filozofia, Socjologia i Dziennikarstwo - Uniwersytet Gdanski
» Akredytacja
» Podział roku akademickiego 2013/2014
» Podział roku akademickiego 2012/2013
» Aktualności
» Dyrekcja
» Sekretariat
» Egzamin dyplomowy
i standardy pisania prac dyplomowych

» Regulamin Funduszu Innowacji Dydaktycznych
» Konferencje
» Erasmus
» MOST
» Audytoria WNS
» Kalendarz sal ćwiczeniowych
» Terminy zjazdów - zima - 2014/2015
» Organizacja roku akademickiego 2014/2015
» Instytut na mapieFilozofia
» zakłady
» informacje
» pracownicy
» konsultacje i kontakt
» plany zajęć
» programy studiów
» Warsztaty filozoficzne
Socjologia
» zakłady
» informacje
» pracownicy
» konsultacje i kontakt
» plany zajęć
» programy studiów
» Terminy zjazdów - 2013 / 2014 – semestr zimowy
» Terminy zjazdów - 2013 / 2014 – semestr letni
» Blog Socjologów
» Oddz. Gdański PTS
Dziennikarstwo
» informacje
» pracownicy
» konsultacje i kontakt
» plany zajęć
» programy studiów
» Terminy zjazdów - 2013 / 2014 – semestr zimowy
» Terminy zjazdów - 2013 / 2014 – semestr letni
Podyplomowe Studium Etyki
» EFS 2008/10
» informacje
Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations
» informacje
Podyplomowe Studium Reklamy i Marketingu Medialnego
» informacje
» terminy zjazdów
» Radio MORS
» Gazeta studencka CDN
» Koło Filozoficzne "atma"
» Naukowe Koło Filozoficzno-artystyczne
» Socjokolektiv
» PTF Oddział w Gdańsku
» SEN im.Pawła Włodkowica
» Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne
» Historia filozofii jako problem filozoficzny
» Inspiar
» Biblioteka UG - katalog
» Słowniki i encyklopedie
» Parlament Studentów

Socjologia - zakłady

Zakład Socjologii Ogólnej
kierujący: prof UG, dr hab. Dorota Rancew-Sikora
pracownicy: przejdź niżej

Zakład Antropologii Społecznej
kierujący: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
pracownicy: przejdź niżej

Zakład Socjologii Religii i Wiedzy
kierujący: dr Magdalena Gajewska
pracownicy: przejdź niżej

Zakład Socjologii Kultury
kierujący:
prof. UG, dr hab. Janusz Erenc
pracownicy: przejdź niżej

Zakład Socjologii Gospodarczej i Zachowań Rynkowych
kierujący: 
dr Piotr Pawliszak
pracownicy: przejdź niżej

Zakład Socjologii Wychowania
kierujący:
prof. UG, dr hab. Adam Karpiński
pracownicy: przejdź niżej

Zakład Socjologii Stosowanej
kierujący:
prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki 
pracownicy: przejdź niżej

Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych
kierujący: dr Anna Strzałkowska
pracownicy: przejdź niżej


Zakład Socjologii Ogólnej

Kierownik Zakładu:
prof. UG, dr hab. Dorota Rancew-Sikora

Profesorowie nadzwyczajni UG:
dr hab. Dorota Rancew-Sikora
(analiza konwersacji, mikrostruktura, teorie socjologiczne)
prof. UG, dr hab. Michał Kaczmarczyk
(socjologia prawa, klasyczne i współczesne teorie socjologiczne)

Adiunkci:
dr Arkadiusz Peisert
dr Radosław Kossakowski
dr Bartosz Mika

***

Zakład Socjologii Gospodarczej i Zachowań Rynkowych

Kierownik Zakładu:
dr Piotr Pawliszak

Adiunkci:
dr Elżbieta Kolasińska
(socjologia gospodarki, pracy i organizacji, kapitał społeczny i ludzki)
dr Piotr Pawliszak
dr Jacek Mianowski

***

Zakład Antropologii Społecznej

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Profesorowie zwyczajni:
dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Profesorowie nadzwyczajni UG:
dr hab. Monika Mazurek-Janasik

Adiunkci:
dr Agata Bachórz
dr Paweł Łuczeczko
dr Krzysztof Stachura
dr Anna Horolec

Asystenci:
mgr Karolina Ciechorska-Kulesza

***

Zakład Socjologii Religii i Wiedzy

Kierownik Zakładu:
dr Magdalena Gajewska

Adiunkci:
dr Daniel Wicenty
dr Piotr Walewski
dr Adrian Lis
dr Krzysztof Ulanowski
(socjologia religii, kultury, miasta)
dr Magdalena Gajewska
dr Anna Kłonkowska

***

Zakład Socjologii Kultury

Kierownik Zakładu:
prof. UG, dr hab. Janusz Erenc

Profesorowie nadzwyczajni UG:
dr hab. Janusz Erenc
(metodologia badań społecznych, socjologia miasta)

Adiunkci:
dr Lesław Michałowski
dr Bogna Dowgiałło
dr Maciej Dębski
dr Magdalena Żadkowska

Starsi wykładowy:
dr Jerzy Kuniewski

***

Zakład Socjologii Wychowania

Kierownik Zakładu:
prof. UG, dr hab. Adam Karpiński [WWW]

Profesorowie nadzwyczajni:
dr hab. Adam Karpiński [WWW]
(teoria bytu społecznego, teoria kultury)

Adiunkci:
dr Beata Bykowska
(socjologia rodziny, socjologia wychowania, adolescentologia)

Starsi wykładowcy
dr Wojciech Zieliński [WWW]
(metaetyka, socjologia teoretyczna)

***

Zakład Socjologii Stosowanej

Kierownik Zakładu:
prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki

Profesorowie nadzwyczajni:
dr hab. Jarosław Załęcki
(metody badań socjologicznych, socjologia miasta)
dr hab. Piotr Czekanowski

Adiunkci:
dr Anna Strzałkowska

Asystenci:
mgr Maciej Brosz [WWW]

Pracownicy naukowo-techniczni
dr Tomasz Tobis


***

Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych

Kierownik Pracowni:
dr Anna Strzałkowska

Pracownicy
dr Tomasz Tobis
mgr Maciej Brosz

e-mail: soctt@univ.gda.pl

 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk

SOCJOLOGIA
tel. (+48-58) 523-44-05

FILOZOFIA
tel. (+48-58) 523-44-15

DZIENNIKARSTWO
tel. (+48-58) 523-44-44

Plany zajęć
tel. (+48-58) 523-44-38

Portiernia
tel. (+48-58) 523-42-02

Strona główna wydziału | adresy i telefony | Sprawdź pocztę | Kontakty